Webshop Online Booking Nyhedsbrev

Forretningsbetingelser

Afbestillingsregler:

Et arrangement kan omkostningsfrit annulleres indtil 30 dage før afholdelse, såfremt der ikke er stillet specielle krav herom fra hotellets side. Såfremt arrangementet er på over 30 deltagere eller 20 værelser vil annulleringsfristen for hele arrangementet være 45 dage, da hotellet ved en totalannullering skal have mulighed for at genudleje lokaler/værelser.

Annulleres hele arrangementet efter annulleringsfristens udløb, vil bestiller blive faktureret 50 % af det total bestilte arrangement.

 

Senest 14 dage før afholdelse skal hotellet have det endelige gæsteantal/værelsesantal oplyst, såfremt dette afviger fra det skriftligt bekræftede antal.

 

Indtil 3 dage før arrangementets afholdelse accepteres korrektioner i antallet af gæster/værelser pga. sygdom etc. med 10 % i forhold til det antal opgivet 14 dage før.

Ændringer på over 10 % eller efter 3 dages fristen afregnes med 100 % i forhold til det bestilte. Har hotellet mulighed for at genudleje værelser, vil der ikke være noget gebyr herfor.

Annulleringer indenfor 24 timer før arrangementet vil blive faktureret fuld pris for både menu, forudbestilte drikkevarer og værelser uanset genudlejningsmuligheder.

 

Annulleringer/større ændringer bør fremsendes skriftligt af hensyn til dokumentation.

 

Betalingsbetingelser:

Vi gør venligst opmærksom på, at vi ved større arrangementer forbeholder os retten til at opkræve depositum på 50 % af det bestilte arrangement. Der vil blive fremsendt en faktura herfor 3 måneder før arrangementets afholdelse.

 

Betalingsbetingelserne er netto 8 dage, medmindre der er aftalt andet. Bemærk at regningen fremsendes til bestillerens adresse, såfremt ikke andet er aftalt på forhånd.

Ved betaling efter forfaldsdato beregnes 2 % pr. måned.

Alle priser er inkl. moms.

 

Vi håber, at ovenstående er som ønsket og aftalt og beder Dem venligst returnere den tilsendte bekræftelse med en underskrift inden 8 dage.