Webshop Online Booking Nyhedsbrev

Kroens historie

Da feltherre Hans Schack i 1661 overtager Møgeltønderhus var området mellem slottet og kirken bar mark, – på datidige kortskitser benævnt ’Slotmarken’.

Herfra blev der i ca. 1680 udskilt en bred strimmel jord, som blev til den nordlige side af Slotsgaden, anlagt af grevskabet med det formål primært langs gaden at fremskaffe bolig til de funktionærer og håndværkere, som ikke kunne bo på selve slotsgrunden.
I 1683 nævnes 7 huse i gaden, heraf 3 opført af det grevelige herskab. Blandt disse var Slotskroen, der var bopæl for slotsgartneren, der i 1688 fik krobevilling.

 

I de første årtier voksede husenes antal kun langsomt til trods for grevskabets løfte om skattelettelser til næringsdrivende, der ville slå sig ned i Slotsgaden. Men i begyndelsen af 1700-tallet sker tilvæksten af bebyggelser i et hurtigere tempo, således at Slotsgaden omkring 1750 fremstår, som vi kender den i dag med lindeallé og belagt med stenbro.

 

I 1861 hærgede en storbrand Slotsgaden. En halv snes huse i den østlige ende af gaden, fra Slotskroen og et godt stykke ned ad gaden blev flammernes bytte.

På brandtomten genopbyggedes kroen og rejsestalden, således som de i dag fremtræder i det ydre. Fra 1720 og fremefter står en lang række personer anført som ejere af Slotskroen, indtil den i 1907 atter overgår til Grevskabet. Rejsestalden gennemgik i 1978 en radikal ombygning til restaurant og fik direkte forbindelse med selve Slotskroen via en lav mellembygning.

 

I 1978 overgår Slotskroen som en del af Schackenborg Gods til Kronen. I 1998 renoveres de daværende 14 værelser i hotelhusene Slotsgade 25 – opført i 1745, overgået til Grevskabet i 1965 -, og Slotsgade 27 – opført i 1744, overgået til Grevskabet i 1893 -, ligesom restaurant, konferencerum og toiletfaciliteter istandsættes.

I 2001 etableres yderligere 11 værelser. 6 værelser i Slotsgaden 40 – opført i 1861 af private bygherrer på brandtomten af de bygninger, som Grevskabet lod opføre i 1680’erne. Stedet er på private hænder indtil det i 1974 igen erhverves af Grevskabet – og 5 værelser i selve Slotskroen. Herudover bygges nye køkken- og servicefaciliteter bag Slotskroen, selskabslokalet i Rejsestalden udvides og haveanlægget etableres.